Барилгад ашиглаж буй материал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний физик механик шинж чанарыг тодорхойлох, шинжилгээг батлагдсан арга, аргачлал, стандартын дагуу чанарын өндөр түвшинд хийж, хэрэглэгчдийг үнэн зөв сорилтын үр дүнгээр хангана.