Геотехникийн туршилт, судалгааны лаборатори

       Манай “Трү Ти Ар Си” ХХК-ийн Геотехникийн туршилт, судалгааны лаборатори нь дараах үйл ажиллагааг эрхэлж байна.

 

 

Геотехникийн судалгаа, шинжилгээ

  • Чулуулаг, хөрсний шилжээс /гулсалт/
  • Нэг цэгийн шахалтын индекс
  • Нэг болон гурван тэнхлэгийн шахалтын бат бэх, суналтын бат бэхийг тодорхойлох туршилт, шинжилгээг хийх

 

 

Геотехникийн шинжилгээ

 

Шинжилгээний төрөл Үзүүлэлт Дээжний хэмжээ
ГЕОТЕХНИК
5.12 Керний (чөмгөн) дээжийн бэлтгэл   1
1 дээж хөрөөдөх   1
1 дээж өнгөлөх   1
Чулуулгаас керний дээж өрөмдөж гарган авах   1
Чийг   1
Нягт   1
Нэг тэнхлэгийн шахалтын бат бэх   1
Гурван тэнхлэгийн шахалтын бат бэх Шахалтын бат бэх, MПa 1
Юнгийн модуль, кН/мм2
Пауссоны коэффициент
Суналтын бат бэх   1
Шилжээсийн үеийн эсэргүүцэл   1
Шилжээсийн үеийн эсэргүүцэл   1
Нэг цэгийн шахалтын индекс   1
Лос-Анжелесийн элэгдэл   1
Бутрамтгай чанар   1